Quy trình làm việc

Để hoàn thiện website Tinh Hoa Việt thực hiện qui trình 6 bước như sau:

1

Thu thập thông tin

Sau khi ký hợp đồng, Tinh Hoa Việt tiến hành thu thập đầy đủ các thông tin và tư liệu cần thiết để xây dựng website. Các tư liệu cần cung cấp bao gồm: mô tả cấu trúc website, logo công ty, ảnh sản phẩm, tài liệu về các nội dung dùng để đưa lên website v.v….

2

Thống nhất giao diện

Giai đoạn này tập trung vào việc thống nhất thiết kế giao diện website bao gồm các yếu tố: mầu sắc, bố cục, cấu trúc v.v... Để thực hiện được các công việc này, khách hàng buộc phải cung cấp đầy đủ các nội dung website theo như giai đoạn 1.

3

Lập trình chức năng

Căn cứ trên giao diện đã thống nhất với khách hàng, các lập trình viên của Tinh Hoa Việt sẽ tiến hành phân tích và lập trình chi tiết tất cả các chức năng của website. Trong giai đoạn này nếu có phát sinh thay đổi yêu cầu, khách hàng phải báo ngay với nhân viên quản lý dự án của Tinh Hoa Việt để kịp thời hiệu chỉnh.

4

Hoàn thiện

Sau khi hoàn thành các chức năng khách hàng và người giám sát chất lượng của Tinh Hoa Việt sẽ cùng tham gia vào việc kiểm soát chất lượng bao gồm: kiểm tra về mặt chức năng, nội dung và tính thẩm mỹ của website.

5

Triển khai lên Internet

Sau khi trải qua giai đoạn kiểm soát chất lượng, có thể nói website đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng thực tế trên Internet.

6

Chuyển giao và Đào tạo

Khách hàng sẽ cử người đại diện để tiếp nhận các tài liệu hướng dẫn quản trị website của Tinh Hoa Việt. Sau khi chuyển giao, khách hàng sẽ có thể tự biên tập và quản lý các nội dung trên website của mình.


Nếu bạn hứng thú với những gì chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm...Hãy đến với Tinh Hoa Việt để cảm nhận SỰ KHÁC BIỆT !